O nás

        Klub byl založen v roce 2005 po návštěvě výstavy Moravského patchworkového klubu v zámeckém parku ve Fulneku. Při zpáteční cestě jsme se domluvily na založení klubu a vzájemné spolupráci při šití výrobků patchworkovou technikou. Některé ženy z Tišnova a okolních obcí již několik let patchwork šily a některé byly čerstvými absolventkami základních kurzů v Tišnově. Protože jsme se  chtěly pochlubit se svými výtvory již na první schůzce v červenci jsme naplánovaly první výstavu v Tišnově v měsíci září na Václavských hodech. 

Počet členek při založení 12, v roce 2008 - 20 členek.

    Scházíme se pravidelně první pondělí v měsíci.Na setkáních si ukazujeme naše nové výrobky a vzájemně si předáváme zkušenosti. Společně navštěvujeme výstavy jiných klubů - ve Fulneku,v Jičíně,v Litomyšli a také v Praze.

 Některé z nás se účastní i mezinárodních výstav patchworku v Praze. V roce 2010 získaly Renata Juračková a Helena Syslová se svými quilty ocenění v soutěži pořádané v rámci PPM. Moc blahopřejeme.